Jakość estaro, którą żyjemy na co dzień!

Jako niezawodny i skuteczny partner, estaro stara się każdego dnia dostarczać najlepsze usługi. Codziennie podejmujemy wyzwanie zaspokojenia potrzeb naszych klientów, jednocześnie przestrzegając przepisów prawnych oraz norm krajowych i międzynarodowych.

We wszystkim, co robimy, bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników jest centralną częścią polityki naszej firmy i nie koliduje z siłą pozycji firmy na rynku. Najwyższe kierownictwo jest zobowiązane do ustanowienia, wdrożenia i utrzymania polityki jakości. Aby zrealizować tę politykę jakości, w ramach możliwości w organizacji powołuje się zespół projektowy ds. kontroli jakości, który określa, wdraża i monitoruje cele jakości, aby zapewnić ciągłe doskonalenia.

Pobierz teraz!

Polityka jakości estaro:
Zawsze możesz na nas polegać!

Polityka jakości estaro zawiera:

  • Spełnianie oczekiwań klienta
  • Sterowanie procesów pracy i operacji roboczych
  • Odpowiedzialność każdego pracownika za jakość jego pracy
  • Szkolenie i kwalifikowanie pracowników
  • Uświadamianie dostawców o celach jakościowych
  • Ocena, wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu kontroli jakości

Aby osiągnąć cele jakościowe, wszystkie procesy są dokumentowane i certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015.

Jeśli estaro tego nie ma, to nie istnieje!

Mathias W.24.03.2020

Zawsze mówie: Lepiej zapytaj jeszcze w estaro!

Anna G.20.03.2020