Jakość estaro, którą żyjemy na co dzień!

Jako niezawodny i skuteczny partner, estaro stara się każdego dnia dostarczać najlepsze usługi. Codziennie podejmujemy wyzwanie zaspokojenia potrzeb naszych klientów, jednocześnie przestrzegając przepisów prawnych oraz norm krajowych i międzynarodowych.

We wszystkim, co robimy, bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników jest centralną częścią polityki naszej firmy i nie koliduje z siłą pozycji firmy na rynku. Najwyższe kierownictwo jest zobowiązane do ustanowienia, wdrożenia i utrzymania polityki jakości. Aby zrealizować tę politykę jakości, w ramach możliwości w organizacji powołuje się zespół projektowy ds. kontroli jakości, który określa, wdraża i monitoruje cele jakości, aby zapewnić ciągłe doskonalenia.

Pobierz teraz!

Polityka jakości estaro:
Zawsze możesz na nas polegać!

Polityka jakości estaro zawiera:

  • Spełnianie oczekiwań klienta
  • Sterowanie procesów pracy i operacji roboczych
  • Odpowiedzialność każdego pracownika za jakość jego pracy
  • Szkolenie i kwalifikowanie pracowników
  • Uświadamianie dostawców o celach jakościowych
  • Ocena, wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu kontroli jakości

Aby osiągnąć cele jakościowe, wszystkie procesy są dokumentowane i certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015.

1 evaluations for

Excelente
5,0 / 5,0

Ware 5,0
Versand 5,0
Service 5,0
Website 5,0
Total 5,0
Evaluate Us

Jeśli estaro tego nie ma, to nie istnieje!

Mathias W.24.03.2020

Zawsze mówie: Lepiej zapytaj jeszcze w estaro!

Anna G.20.03.2020

{{plugin_options.evaluation_question}}

{{label.name}} {{plugin_options.translates[0].name}} {{plugin_options.translates[$ctrl.evaluation.fields[index].value].name}}
Total {{$ctrl.lastField.value}} from 5 stars
  • max length 500 characters. {{$ctrl.evaluation.comment.length}}

Evaluation submitted with success. You must confirm it on your email. Thank you!

Error while sending the evaluation. Try again later.