Stopka redakcyjna

Dane zgodnie z § 5 niem. Ustawy o Mediach Zdalnych

estaro GmbH – Edelstahl-Bedarf (siedziba firmy)
An der Helle 23b
D-59505 Bad Sassendorf

estaro GmbH – Edelstahl-Bedarf (skrytka pocztowa)
Postfach 1308
D-59501 Bad Sassendorf

REPREZENTOWANA PRZEZ:

Zarząd: Daniel Roy
Prokura: Tuncay Erkal

KONTAKT:

WPIS DO REJESTRU:

Wpis do Rejestru Handlowego
Numer rej.: HRB 5492
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Arnsberg

KAPITAŁ:

Kapitał zakładowy lub początkowy: 26 000,00 €

NR IDENT. PODATKU OBROTOWEGO:

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27 a Ustawy Podatkowej
DE126639079

INFORMACJE ŹRÓDŁOWE DLA UŻYTYCH ZDJĘĆ I GRAFIK

EMPIRIOUS.com – Visuelle Strategien & Konzepte
Właściciel Benjamin Schlüter
www.empirious.com

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI

Treści na naszych stronach zostały opracowane z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy gwarantować poprawności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca ponosimy zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) odpowiedzialność zgodnie z prawodawstwem ogólnym za własne treści na tych stronach. Zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) nie jesteśmy jako usługodawca zobowiązani do kontroli i sprawdzania obcych, przekazywanych lub gromadzonych informacji, które mogłyby wskazywać na niezgodną z prawem działalność. Nienaruszone pozostają zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z prawodawstwem ogólnym. Odpowiedzialność w tym względzie możliwa jest dopiero od momentu poznania konkretnego przypadku złamania prawa. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa treści takie będziemy natychmiast usuwać.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy też odpowiadać za te obce treści. Za treści umieszczone na podlinkowanych stronach odpowiedzialny jest usługodawca lub administrator danej strony. Podlinkowane strony zostały w momencie umieszczenia linków sprawdzone pod względem możliwych naruszeń prawa. W momencie podlinkowania nie stwierdzono treści sprzecznych z prawem. Ciągła kontrola treści podlinkowanych stron nie jest jednakże możliwa bez konkretnych poszlak wskazujących na łamanie prawa. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa linki takie będziemy natychmiast usuwać.

PRAWA AUTORSKIE

Treści i dzieła na tych stronach sporządzone wzgl wykorzystane przez administratora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie oraz każdy inny sposób wykorzystania wychodzący poza granice praw autorskich wymaga zgody odpowiedniego autora czy wykonawcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone są wyłącznie do celów prywatnych, a nie do użytku komercyjnego. Wszystkie treści na tej stronie, które nie zostały sporządzone przez administratora, umieszczono przestrzegając praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich zostały jako takie oznakowane. Jeśli mimo to zauważone zostanie złamanie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa treści takie będziemy natychmiast usuwać.